Enggården

Enggården

Enggården er et specialiseret behandlingstilbud til børn og unge med gennemgribende behandlingsbehov. Enggården består af et stort parcelhus i landlige og naturskønne omgivelser ca. 500 meter fra Birkelund. På nuværende tidspunkt bor der tre børn og unge i alderen 3-11 år.

På Enggården arbejdes der ud fra Birkelunds beskrevne værdigrundlag. Foruden at de daglige behandlingstiltag er intensiverede igennem en miljøterapeutisk døgnbehandling, er de specielt tilrettelagt efter det enkelte barns almene og særlige behov.

 

Rammerne på Enggården er hjemlige, trygge og med en fast rytmisk struktur og et antal overskuelige relationer. Naturen på Enggården virker både beroligende og stimulerende for børnene. Derudover bruges bl.a. motorik-og sanser i den daglige miljøterapi. Foruden opbygning af barnets følelsesmæssige og sociale kompetencer tilsigter miljøterapi også at styrke sanseintegrationen hos barnet.

 

Der udarbejdes både på en behandlingsplan og et trivselsskema for hvert enkelt barn. Dette evalueres månedligt og inddrages aktivt i tilgangen til barnet for at minimere udadreagerende og problemskabende adfærd.


På Enggården arbejder vi ud fra et helhedsorienteret, anerkendende og traumebearbejdende tilgang. På den måde sikres der en forudsigelig hverdag, som forudsætter at børnene opnår kontinuerlig udvikling og dermed nye muligheder i deres liv.

Er du interesseret i en plads?

Så ring til os på telefon +45 63 40 11 55 eller skriv til os på mail birkelund@kfumsoc.dk, og hør nærmere om vores ledige pladser. Vi har korte svarfrister, og vender tilbage til dig hurtigst muligt.