Forældre og netværk

Velkommen Til Birkelund

Vi er en døgninstitution for børn og unge, som af forskellige årsager ikke kan bo hjemme.

Til dig som forældre

I det følgende vil vi fortælle jer om vores døgninstitution, Birkelund. Vi vil fortælle om nogle af de praktiske ting, som er rart at vide for forældre af et barn eller en ung på børnehjemmet.  

 

For os på Birkelund har det stor betydning, at I som forældre føler jer trygge. Derfor gør vi en dyd ud af, at I har tillid til det arbejde vi laver, i den periode jeres børn opholder sig på vores børnehjem. Det kommer til udtryk ved, at vi inddrager jer i samtaler, undersøgelser og møder. Dette er selvfølgelig i den udstrækning, det kan lade sig gøre.

 

Vi ønsker, at I og jeres barn har en god kontakt. Derfor tager vi gerne intiativ til stort og småt som fx kaffe-besøg på Enggården. Vi faciliterer både støttet samvær og overvåget samvær, med fokus på at frembringe minder og gode stunder med jeres barn.

 

Tæt samarbejde med jer som forældre 

I den periode jeres barn opholder sig på Birkelund, arbejder vores personale tæt sammen med jer som forældre. Det er vigtigt for os at fastholde og opretholde de familiære relationer, da det er jer som forældre, der kender barnet bedst. Derfor tilbyder vi også familiebehandling. Ved familiebehandling har vi samtaler med både barnet og forældrene, for at forbedre den samlede familiedynamik og fremme barnets trivsel og udvikling. I den udstrækning det kan lade sig gøre, inddrager vi forældrene i diverse undersøgelser, samtaler og forældremøder, da vi lægger stor vægt på at styrke jer som familie.

 

Når dit barn flytter ind på Birkelund, bliver det tilknyttet en kontaktpædagog. Kontaktpædagogen har til formål at styrke samarbejdet mellem jer som forældre og jeres barn. Denne kontaktpædagog bliver også jeres primære kontaktperson.

 

Hvert barn er unikt

På Birkelund har vi den holdning, at hvert barn er unikt. Det vil sige, at hvert barn har krav på at få den kærlige omsorg, opmærksomhed og stabilitet, som er nødvendig for den enkeltes opvækst og udvikling.  Ligeledes har alle vores børn krav på, at blive mødt med respekt og anerkendelse, samt at få støtte i mødet med nye oplevelser og få passende udfordringer i hverdagen.

 

Hverdagen på vores døgninstitution

På Birkelund kan du selv have stor indflydelse på, hvor meget du får lov til, og hvor meget du udvikler dig. Hvis dit barn løbende overholder aftalerne med de voksne, vil dit barn også få lov til flere ting.

 

Fordi vi bor mange sammen, er det nødvendigt at have aftaler i de forskellige afdelinger og huse. Når man bor på Birkelund, tager man aktivt del i hverdagen, hvor vi hjælper hinanden med at holde husene pæne og ryddelige. Vi ønsker, at alle tilmelder sig en fritidsaktivitet, så børnenes sociale færdigheder udvikles imens de bor her. Dit barn vil 1-2 gange om ugen hjælpe med madlavningen samt efterfølgende hjælpe med opvask.

 

Selvom dit barn omgås med andre børn og unge på Birkelund, så opfordrer vi også til, at dit barn får venner udenfor huset. Dit barn er velkommen til at have venner/veninder eller legeaftaler på besøg, men det skal altid aftales med de voksne først.

 

Som barn på vores døgninstitution, Birkelund, er du velkommen til at have både computer og mobil, og der er internetadgang på hele børnehjemmet. Personalet aftaler hvor længe og hvornår mobilen og computeren bruges, så det ikke er tilgængeligt for barnet hele døgnet.

 

Samarbejde med kommunen  

Vi arbejder sammen med den kommune du bor i. To gange årligt udarbejder vi en statusrapport på jeres barn, som bliver sendt til kommunen og til jer som forældre. Vi afholder statusmøder hvert halve år, hvor vi gennemgår rapporten samt taler om jeres barns udvikling og fremtid.

 

Som forældre er I altid velkommen til at ringe til os, hvis I har spørgsmål, eller komme på besøg på Birkelund, dette skal dog aftales på forhånd, da det skal passe ind i vores kalender.