Forældrekompetence- undersøgelse

Jf. Servicelovens paragraf 52 stk. 3, nr. 9. og jf. Servicelovens paragraf 52 stk.3 nr. 7 om frivillig forældrekompetenceundersøgelse, samt Servicelovens paragraf 58 stk.1 om tvangsfjernelse uden for hjemmet, tilbyder Børnehjemmet Birkelund forældrekompetenceundersøgelser. Formålet med forældrekompetenceundersøgelserne er, at undersøge forældrenes omsorgsevne og få en vurdering af, hvorvidt forældrene er I stand til at varetage forældrerollen og sikre barnets udvikling.

 

Hvorfor benytter man sig af forældrekompetencen?  

Forældrekompetencen kan ikke undersøges som et generelt fænomen, men må vurderes i konkret sammenhæng med kvaliteten af den gensidige tilknytning mellem forældre og børn. Ydelsen foregår ofte i forbindelse med afklaring af om anbringelsesgrundlaget og/eller valg af foranstaltning. Indsatsen er rettet mod forældre, hvis børn udviser tegn på stor mistrivsel og hvor der mangler viden om forældrenes kompetencer i forhold til barnets mistrivsel. Det kan skyldes problematikker omkring omsorgssvigt, misbrug, overgreb, dårlig begavelse samt andre psykiske, sociale og udviklingsmæssige vanskeligheder.

 

Forældrekompetenceundersøgelser – kort fortalt

  • Forældrekompetenceundersøgelser gennemføres med henblik på at afklare, hvad der er til barnets bedste

  • Forældrekompetenceundersøgelser tager udgangspunkt i det konkrete barn og forældrenes muligheder for at tage vare på netop dette barn

  • Forældrekompetenceundersøgelser bør kun gennemføres, hvor kommunen har behov for yderligere indsigt i, hvad der skal til for at bringe barnet ind i en god udvikling, og hvor en psykologisk undersøgelse er nødvendig for at belyse dette

  • Forældrekompetenceundersøgelser bør gennemføres ved brug af flere metoder, herunder samtaler med forældre og barnet

  • Forældrekompetenceundersøgelser bør fokusere på såvel styrker som svagheder ved forældrenes relation til og samspil med barnet

  • Forældrekompetenceundersøgelser bør rumme konklusioner om barnets støtte- og udviklingsbehov sammenholdt med en vurdering af forældrenes muligheder for at varetage disse behov

  • Undersøgelsen bør afsluttes med en grundig gennemgang med forældrene af erklæringen og af undersøgerens vurderinger og konklusioner

 

Har du spørgsmål angående forældrekompetenceundersøgelser hos Børnehjemmet Birkelund, så tag endelig kontakt til os. Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om os som døgninstitution for børn og unge eller andet. 

Birkelund er en døgninstitution og familieinstitution. Vi tilbyder alt fra familiebehandling til akut anbringelse og frivillig anbringelse samt mor barn hjem. Derudover tilbyder vi botilbud jf. servicelovens paragraf 107 og 66

Testimonials