Om Behandlingspædagogik

Pædagogikken Og Værdigrundlaget På Birkelund

Vidensgrundlaget bygger på det socialpædagogiske døgnarbejde Birkelund har udført siden 1920.

Derfor lægger vi på Birkelund vægt på, at der skal være plads til det enkelte, unikke individ – og det er derfor vi siger, at alle har ret til og krav på, at:

Mødt med respekt

Styrket selvværdet

Nye oplevelser og passende udfordringer

Støtte og hjælp til bearbejdning af traumer

Vores vidensgrundlag bygger på det socialpædagogiske døgnarbejde Birkelund har udført siden 1920. Vi er et social pædagogisk opholdssted, hvor vi vægter det enkelte, unikke individ – og det er derfor vi siger, at alle har ret og krav på, at:

Blive mødt med respekt, få støtte til at styrke selvværdet, at få støtte i mødet med nye oplevelser og få passende udfordringer og få støtte og hjælp til bearbejdning af traumer.

 

På Birkelund arbejder vi med en fremdarettet, ressourceorienteret og med en anerkendende tilgang, hvilket bl.a. betyder, at vi møder barnet med respekt og arbejder med barnets kunnen og væren. Helt overordnet arbejder vi ud fra et psykodynamisk og miljøterapeutisk fundament.

 

Vores pædagogiske arbejde tager også udgangspunkt i Neuroaffektiv udviklingspsykologi formidlet af Susan Hart. Vi arbejder ud fra de tre neuroaffektive kompasser til hvert sit lag i hjernestrukturen. Kompasserne er et navigationsredskab, som hjælper pædagogen til at vurdere barnets/moderens nærmeste udviklingszone – der tales om det sansende, det følende og det tænkende. Vi vægter en specialiseret sammensætning af tilgangen, og tilpasser den til hvert enkelt barns særlige behov.

 

Vi stiller store krav til vores medarbejdere, som alle er fagligt kompetente og specialiseret i mange forskellige ydelser. Hvad end det gælder om os som alternativ til anbringelse, døgninstitution til familier eller enlige forældre jf. paragraf 66 i Serviceloven. Vi har igennem årene opbygget et bredt kompetencekatalog, hvor vi har stor erfaring med blandt andet disse ydelser.

Vi tror, at samarbejdet med forældrene sker ud fra barnets eller den unges behov. Vi tror, at børn har brug for at holde kontakt til deres relationer. Uanset at denne kontakt – som følge af omsorgssvigt – vil være minimal og skal foregå i støttende rammer.

Vi tror, at søskende har betydning for hinanden i deres opvækst.

Vi tror, at børn har brug for en uddannelse, at lære almindelige arbejdsopgaver og hjælpsomhed over for andre. En høflig opførsel er fremmende for at blive inkluderet i en social sammenhæng.

Vi tror, at de større børn kan være gode rollemodeller for de mindre børn, og at de skal have en naturlig omsorg og hjælpsomhed over for dem.
Vi tror, at et aktivt fritidsliv er en stor hjælp for børn med et ringe netværk, at det er en genvej til at indgå i sociale sammenhænge med andre, ligesom det sikrer sundhed og trivsel for den enkelte. De unge har gavn af at have et fritidsjob, og derigennem lære noget om arbejdslivet. Vi tror, at man skal stille krav til børn og forvente at børnene deltager i fællesskabet.