Om Birkelund

Velkommen til Birkelund

Jf. Servicelovens paragraf 66, stk. 1, nr. 6 om frivillig anbringelse af børn, samt Servicelovens & 58 om tvangsfjernelse af børn, tilbyder Børnehjemmet Birkelund døgnabringelse. Formålet med døgnanbringelsen er, at skabe betydningsfulde relationer og fællesskaber for barnet/den unge. Herigennem lærer barnet/den unge at kunne tilsidesætte egne behov, og have betydning for andre end sig selv. Der arbejdes pædagogisk ud fra tanken om, at både barnet/den unge og familien skal opleve tydelig og målbar progression I deres udvikling.

 

Birkelund er en døgninstitution for børn og unge I alderen 0 til 23 år. Fælles for målgruppen er, at de kommer fra socialt og/eller følelsesmæssigt belastede familier, og de har som følge heraf ofte svære sociale og personlighedsmæssige vanskeligheder. Vores målgruppe er børn, der har været udsat for omsorgssvigt, seksuelt overgreb, voldeligt overgreb, andet overgreb, seksuelt krænkende adfærd, selvskadende adfærd og deraf indadreagerende eller udadreagerende adfærd. Der kan være tale om børn/unge der har en opmærksomheds- eller tilknytningsforstyrrelse.

 

Socialpædagogisk institution siden 1920

Vores vidensgrundlag bygger på det socialpædagogiske døgnarbejde Birkelund har udført siden 1920 Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt I Neuroaffektiv udviklingspsykologi formidlet af Susan Hart. Vi arbejder ud fra de tre neuroaffektive kompasser til hvert sit lag i hjernestrukturen. Kompasserne er et navigationsredskab, som hjælper pædagogen til at vurdere barnets/moderens nærmeste udviklingszone – der tales om det sansende, det følende og det tænkende.

 

Endvidere arbejder vi ud fra et psykodynamisk og miljøterapeutisk fundament. Vi arbejder fremadrettet, ressourceorienteret og med en anerkendende tilgang.

 

Du er velkommen til at tage kontakt til os, hvis du har spørgsmål til os generelt, vores tilbud jf. paragraf 66 i Serviceloven eller vores ydelser indenfor fx traumebehandling i forbindelse med tvangsanbringelse af børn m.m.