Overvåget samvær

Jf. Servicelovens paragraf 71 om barnet eller den unges ret til samvær og kontakt med forældrene under en anbringelse. Formålet med overvåget samvær er, at sikre, at barnet er sammen med sine forældre uden at lide fysisk eller psysisk overlast. Børnene har krav på hjælp til at håndtere ambivalens, tvivl og svære dilemmaer. Børnene har krav på at blive beskyttet mod nye overgreb og svigt.

 

Hvad er grundtanken i indsatsen

Grundtanken med ydelsen er, at børn har krav på at vide, hvem de er, kende deres baggrund, deres ophav, deres forældre, og kunne fortælle deres særlige historie. Det anbragte barn skal udvikle kompetencer til at leve et liv med de forældre, de har – uanset hvordan forældrene er og hvor ofte, de ser dem.

Det er socialrådgiveren, der bestiller indsatsen. Der skal på forhånd være en begrundelse for samværet, samt hvad man ønsker at opnå. Det betyder også, at familiebehandler/samværsrådgiver kan gribe ind over for adfærd, der kan skade barnet.

 

Hvad er overvåget samvær?

Overvåget samvær er en indgribende afgørelse over for barnets forældre. Det overvågede samvær kan opleves uforståeligt og være forbundet med stærke følelser. Vi arbejder for at skabe en så klar ramme og formål med overvågningen for forældrene, i samarbejde med socialrådgiveren. Herunder hvad man ønsker at opnå med overvågningen og hvad skal familiebehandleren have øje for og i hvilke situationer skal denne gribe ind.

 

I lyset af ovenstående, afholder vi indledende møder med socialrådgiveren og samværsforælderen, hvor socialrådgiver beskriver familiebehandlerens opgave og rammen for samværet. Herefter drøfter vi forældrenes ønsker for samværene. Indledende møde med barnets primære omsorgsperson og eventuelt barnet (afhængig af alder) med det formål at lytte til, hvad der vil være hjælpsomt for barnet.

 

Vores rolle før/efter samværet:

  • Vi taler med barnet efter samværet, hvis fx omsorgspersonen ikke deltager i samværet
  • Vi skriver observationer fra samværet
  • Der afholdes opfølgningsmøder med socialrådgiver og forældre, med henblik på at følge op på målene i handleplanen
  • Der afholdes statusmøder efter behov eller minimum hver 6. mdr. med forældrene

 

Vores rolle under samværet:

  • Dialogsskabende og anerkendende tilgang til barn og forældre
  • Fokus på “stjernestund”, hvor vi som samværspædagoger kan bidrage til steminingen mellem barn og forældre
  • Varetage barnets sikkerhed og gribe ind hvis barnets grænser overskrides

 

Du kan også læse mere om støttet samvær hos Birkelund. Har du generelle spørgsmål til os som døgninstitution for børn og unge, eller andet, er du også velkommen til at kontakte os. 

 

Birkelund er en døgninstitution og familieinstitution. Vi tilbyder alt fra familiebehandling til akut anbringelse og frivillig anbringelse samt mor barn hjem. Derudover tilbyder vi botilbud jf. servicelovens paragraf 107 og 66

Testimonials