Pædagogisk støtte til inklusion

Jf. Servicelovens paragraf 52 stk. 3 nr. 9, paragraf 52 stk. 3 nr. 7 og paragraf 58 stk. 1, tilbyder Børnehjemmet Birkelund pædagogisk støtte til inklusion. Formålet med denne indsats er at give barnets skole og daginstitution redskaber og sparring, så barnet kan blive i skolen.

 

Hvordan foregår pædagogisk støtte til inklusion?

Pædagogisk støtte tilbydes oftest i forbindelse med tvanganbringelse af børn samt frivillige anbringelse af børn. Særligt til børn, hvor der er umiddelbart risiko for at barnet eller den unge ikke kan blive i sit skole- eller institutionstilbud.

 

Indsatsen starter med et visitationsmøde, hvor skolen adresserer sin bekymring, med fokus på hvad fungerer og hvad bekymrer. Birkelunds psykolog og sagsbehandler inddrages i faglig sparring og vores pædagog deltager i barnets institutionstilbud med observation og støtte, alt efter behov.

 

Læs eventuelt også mere om Birkelund som alternativ til anbringelse eller vores tilbud om parallelanbringelse hos Kompasset, som er døgnanbringelse med fokus på den forebyggende indsats. Du er også velkommen til at kontakte Birkelund, hvis du har generelle spørgsmål til os som døgninstitution for børn og unge eller nogle af vores andre ydelser. 

En kvinde og en dreng, der sidder foran en computer

Testimonials