Psykologisk undersøgelse af et barn / ung

Frivillig anbringelse af børn udenfor hjemmet er en af de hjælpeforanstaltninger kommunen tilbyder jf. Servicelovens paragraf 52 stk 3. nr. 3. Ligeledes tilbyder kommunen tvangsanbringelse af børn jf. Servicelovens paragraf 58 stk. 1. I forlængelse heraf, tilbyder vi en psykologisk undersøgelse af et barn eller en ung.

Undersøgelsen skal sikre, at barnet/den unges behov for udvikling og trivsel bliver tydeliggjort gennem de undersøgelsesresultater der fremkommer, og hvilken intervention der er nødvendig, for at barnet/den unges trivsel kan øges. Gennem den psykologiske undersøgelse vil der være fokus på forskellige faktorer i barnets liv, der kan have betydning for mistrivsel.

 

Hvordan foregår en psykologisk undersøgelse?

Det anbefales at der bruges min. 2 måneder på en psykologisk uredning af et barn/ung. Der vil som udgangspunkt blive benyttet både kognitive og projektive tests, evt. et tegneterapeutisk forløb. Der vil ligeledes indgå en eller flere samtaler med barnet/den unge. Testmaterialet tager udgangspunkt i barnets alder, både den funktionelle- og emotionelle alder.

 

Derudover vil der være en samtale med barnet/den unges omsorgsperson, bl.a. med henblik på fortælling af barnet/den unges anamnese samt opvækstvilkår.

Såfremt det vurderes, at barnet/den unge er disponeret for en evt. neuropsykiatrisk lidelse, vil der blive rettet henvendelse til en psykiater med henblik på yderligere udredning.

 

Har du generelle spørgsmål til Birkelund som døgninstitution for børn og unge, om hvordan vi både hjælper med frivillig anbringelse af børn, akut anbringelse samt tvangsanbringelse af børn, eller noget helt andet, så tag endelig kontakt til os. 

Birkelund er en døgninstitution og familieinstitution. Vi tilbyder alt fra familiebehandling til akut anbringelse og frivillig anbringelse samt mor barn hjem. Derudover tilbyder vi botilbud jf. servicelovens paragraf 107 og 66

Testimonials