Støttet samvær

På Birkelund tilbyder vi støttet samvær til forældre, der har lyst til at udvikle egne kompetencer eller et ønske om at klare samværet på trods af egne udfordringer. Støttet samvær foregår i en afgrænset periode, bestilt af socialrådgiveren. Støtter samvær adskiller sig fra, og kan ikke erstatte overvåget samvær jf. Servicelovens paragraf 71 stk. 2.

 

Hvad er støttet samvær?

Støttet samvær kan fx være støtte og hjælp til både barnet og forældrene. Det kan også være, at skabe gode oplevelser forældre og barn imellem, for derved bedre at kunne håndtere konfliktfyldte eller følelsesmæssigt svære oplevelser.

 

Vores rolle før/efter samvær:

  • Holde løbende samtaler med samværsforælderen
  • Tale med barnet og dennes omsorgsperson efter samvær, hvis fx omsorgspersonen ikke deltager i samværet
  • Udarbejde statusskrivelse

 

Under samvær:

  • Dialogskabende og anerkendende tilgang til barn og forældre
  • Bidrage til at skabe en stemning, hvor en stjernestund bliver mulig og hvor vor samværsforældre og barnet/den unge støttes i at udvikle sig i relation til de mål med samværsopgaven, der er beskrevet i handleplanen

 

Har du spørgsmål om nogle af vores andre ydelser, så tag endelig kontakt til os. Det kan også være i tilfælde af generelle spørgsmål til os som døgninstitution for børn og unge. 

Birkelund er en døgninstitution og familieinstitution. Vi tilbyder alt fra familiebehandling til akut anbringelse og frivillig anbringelse samt mor barn hjem. Derudover tilbyder vi botilbud jf. servicelovens paragraf 107 og 66

Testimonials