Supervision af plejefamilier

Jf. paragraf 66a stk. 4 i Serviceloven, tilbyder Børnehjemmet Birkelund supervision af plejefamilier. Formålet med indsatsen er, at styrke barnets trivsel og udvikling gennem støttende samtaler til plejeforældrene. Plejeforældrene gives gennem supervisionen mulighed for, at videreudvikle personlige og faglige perspektiver i forhold til det anbragte barn.

Hvad er grundtanken I indsatsen/metoden?

Mange børn i plejefamilie har særlige vanskeligheder og udfordringer i deres udvikling, afledt af deres opvækstbetingelser, og afledt af det at være anbragt og ikke leve med sine biologiske forældre. I disse tilfælde kan der være behov for særlig viden og erfaring om sårbare børn, for at tilrettelægge en god hverdag for dem.

Ved at styrke plejeforældrene i de forskellige udfordringer de kan stå i, styrker du også barnet. Supervision kan hjælpe til at styrke mentaliserende processer.

 

Hvad er supervision?

Supervision kan gives til plejefamilier som en selvstændig ydelse, eller den kan gives i forbindelse med eller i forlængelse af en anden indsats, fx legeterapi eller psykologisk undersøgelse.

 

Supervision er bl.a. med til:

  • At forebygge stress og udbrændthed
  • Giver mulighed for fordybelse og refleksion til det daglige arbejde
  • Øger glæden ved og oplevelsen af meningsfuldhed i arbejdet

 

Har du spørgsmål til supervision af plejefamilier hos Birkelund, så tag endelig kontakt til os. Du er også velkommen til at tage kontakt til os, hvis du har generelle spørgsmål om os som døgninstitution for børn og unge eller andet. 

Birkelund er en døgninstitution og familieinstitution. Vi tilbyder alt fra familiebehandling til akut anbringelse og frivillig anbringelse samt mor barn hjem. Derudover tilbyder vi botilbud jf. servicelovens paragraf 107 og 66

Testimonials