Traumebehandling

Frivillig anbringelse af børn udenfor hjemmet er en af de hjælpeforanstaltninger kommunen tilbyder jf. Servicelovens paragraf 52 stk 3. nr. 3. Ligeledes tilbyder kommunen tvangsanbringelse af børn jf. Servicelovens paragraf 58 stk. 1. I forlængelse heraf, tilbyder vi traumebehandling til både barnet/den unge og familien, så de får mulighed for at bearbejde det opståede traume der kan ske ved både frivillig anbringelse af børn, samt tvangsanbringelse af børn.

 

Omfanget af traumebehandling afhænger af graden af traumet, og kan variere fra en kriseintervention på nogle timer til længerevarende traumebehandling, hvortil der ikke angives omfang.

 

Hvad er grundtanken i indsatsen?

Grundtanken i ydelsen er, at sikre en professionel tilgang til arbejdet med traumatisering. Der vil blive benyttet en relationel traumeterapeutisk tilgang, hvor de neuroaffektive systemer har en central rolle.

 

Metoden er valgt, fordi vi har en viden om, at mennesket, grundet det traume der er opstået ved krisen, skal mødes der hvor de er blevet efterladt i deres neuroaffektive system. Ved at gøre dette, kan vi nænsomt hjælpe mennesket ud af traumet ved at synkronisere os med dem, og hjælpe dem med at sanse, mærke og forstå den forandring der er sket i dem, grundet den krise de har været udsat for. Samtidig kan vi med metoden formidle psykoedukation, så mennesket på sigt kan blive bedre til at forstå sin aktion/reaktion ved episoder der fremadrettet ville kunne reaktivere traumet. I traumebehandlingen vil den sidste viden indenfor dette felt blive benyttet. Vores referencer vil primært være Peter Levine, og Atle Dyregrov.

 

Hvis du har spørgsmål om traumebehandling, generelle spørgsmål om Birkelund som døgninstitution iht. paragraf 66 eller noget helt tredje, så tag endelig kontakt til os. 

Birkelund er en døgninstitution og familieinstitution. Vi tilbyder alt fra familiebehandling til akut anbringelse og frivillig anbringelse samt mor barn hjem. Derudover tilbyder vi botilbud jf. servicelovens paragraf 107 og 66

Testimonials